پرش به محتوای اصلی

 

جمعیت شهری: 356896

درصد جمعیت استان 74/0

ضریب رشد کشوری

جمعیت روستایی 199327

تراکم جمعیتی 25.6 نفر در هر کیلومتر

در بین استانهای کشور رتبه 21 را  داراست