پرش به محتوای اصلی

موقعیت جغرافیایی استان

 

مساحت استان کیلوتر مربع:  ۲۰٬۱۳۳ کیلومترمربع

درصد مساحت کشور: مساحت حدود ۱/۲ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.