پرش به محتوای اصلی

 

 

اطلاعات تا تاریخ اسفند 94

 

تعداد تلفن ثابت منصوبه استان

198789

 

ASR

 

ضریب نفوذ  تلفن ثابت

25.34

 

تعداد تلفن ثابت دایری استان

148715

 

تعداد دایری تلفن همگانی استان

2130

 

تعداد تلفن همراه اول دایری

380136

 

تعداد تلفن همراه اول منصوبه استان

539370

 

ضریب نفوذ همراه اول

64.77

 

درصد پوشش جاده اصلی همراه اول

87.4

 

در صد پوشش جمعیتی همراه اول

92.4

 

ASR همراه اول

 

تعداد تلفن همراه ایرانسل منصوبه

473324

 

تعداد تلفن همراه ایرانسل دایری

180668

 

ضریب نفوذ ایرانسل

30.78

 

درصد پوشش جاده ای ایرانسل

49.87

 

در صد پوشش جمعیتی  ایرانسل

82.11

 

تعداد تلفن  همراه رایتل منصوبه

6079

 

تعداد تلفن همراه رایتل دایری

20261

 

ضریب نفوذ رایتل

1.04

 

در صد پوشش جمعیتی  رایتل

34.59

 

 تعداد کاربران اینترنت

217292