پرش به محتوای اصلی

 

فاز تلفن خانگی و تک ارتباط عمومی

ردیف

پیمانکار طرح و سال انجام

تعداد روستای زیر 20 خانوار در طرح

تک ارتباط

تعداد روستای بالای 20 خانوار در طرح

تلفن خانگی

1

شرکت کوه نور طرح سال 89

-

6 روستا

2

شرکت مخابرات طرح سال91

24روستا

5روستا

 

فاز اینترنت

نوع خدمت

پیمانکار طرح

تعداد روستا های در طرح

1

اینترنت پر سرعت adsl

شرکت مخابرات

64روستا

2

اینترنت بیسیم wifi

شرکت های وب

214روستا