پرش به محتوای اصلی

عملکرد اداره کل در حوزه پدافند غیر عامل

    پدافند غیر عامل در سال 95 :

          اخبار پدافند غیر عامل

 

 

 

تهدید دستگاه USB Kill برای کاربران USB Flash

*********************************************************************************

پدافند غیر عامل در سال 94:

بروشور به مناسبت هفته پدافند غیر عامل

بروشور به مناسبت هفته پدافند غیر عامل94

 

تهدید دستگاه USB Kill برای کاربران USB Flash

*********************************************************************************

پدافند غیر عامل در سال 93:

عملکرد اداره کل در سال 93

عملکرد اداره کل در سال 93 در حوزه پدافند غیر عامل

همایش سایبری 93 همایش سایبری 93

 

همایش سایبری 92 همایش سایبری 92

 

 

 کارگاه آموزشی تهدیدات سایبری معطوف به زیرساختها در سال 97